Mobilní systém pro sběr zpětné vazby zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá popisem tvorby mobilního systému pro monitoring zákaznické spokojenosti a sběr zpětné vazby od návštěvníků v restauracích s názvem Huerate. Komplexně jsou popsané všechny fáze vývoje systému. První část práce se zabývá analýzou existujících řešení a stavem na trhu. Následně jsou na základně komunikace s majiteli restaurací sestaveny požadavky na systém. Nakonec se práce věnuje samotnému návrhu systému, jeho implementaci a nasazení v restauracích. Systém Huerate běží jako webová aplikace a je dostupný na adrese http://huerate.cz. 
Thesis describes the process behind creating a mobile system for monitoring customer satisfaction and feedback collection in restaurants called Huerate. The creation of the system is described from the very beginning, where the existing solutions, situation on the market and user's requirements are analyzed based on communication with restaurant owners. After that, the design, implementation and deployment to the restaurants are described. System runs as a mobile web application and is available at http://huerate.cz. 
Description
Citation
KADLUBIEC, J. Mobilní systém pro sběr zpětné vazby zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: * Můžete se podrobněji zmínit o bezpečnostních rizicích spojených s používání Vaší aplikace (popřípadě webové aplikace obecně) a uložení dat? Jak těmto rizikům předcházíte?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO