Accelerated Graphical User Interfaces

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na multiplatformní grafická uživatelské rozhraní a jejich hardwarovou akceleraci. Popisuje, co to uživatelské rozhraní jsou a srovnává nástroje na jejich tvorbu  a způsoby jejich realizace. Hlavním bodem je vlastní návrh a implementace nástroje na tvorbu multiplatformních hardwarově akcelerovaných grafických uživatelských rozhraní. Srovnává vlastní koncept s existujícími řešeními, a uvádí ho do praxe na projektu s externí firmou.
This thesis is focused on a multi-platform graphical user interface and its hardware acceleration. It describes what the user interfaces are, it compares the tools used for their creation, and the methods of their realization. The main focus is a custom design and implementation of tools used for creating a cross-platform hardware accelerated graphical user interface. It compares my own concept with existing solutions, and places it into practice on a project with an external company.
Description
Citation
NAVRÁTIL, L. Accelerated Graphical User Interfaces [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Hana Kubátová, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Máte pro své uživatelské rozhraní nějaké úderné jméno? Jak byste chtěl dál Váš framework rozšiřovat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO