Klasifikace zveřejněného obsahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o klasifikaci zveřejněného obsahu jako o způsobu jeho organizace. Klasifikace využívá algoritmy pro zpracování přirozeného jazyka, speciálně pro angličtinu. Hlavním přínosem práce je aplikace algoritmu pro odstraňování nejednoznačnosti významů slov z textu. Pro zpříjemnění práce s výslednou aplikací je snaha o eliminaci fáze učení a možnost organizace obsahu na základě stylu, kterým je napsán. Aplikace je implementována jako rozšiřitelný server-klient model. V rámci práce byli vytvořeni dva klienti: webová čtečka zpráv a export článků prostředníctvím RSS formátu. V závěru práce se pojednává o možném pokračování v budoucnu.
This work deals with a classification of a syndicated content as the possible way of organizing the content. The classification uses algorithms for natural language processing. The main contribution is applying word sense disambiguation algorithm for enhancing the classification, eliminating the learning stage, and using a readability test for improving user experience. The application is implemented as an extensible server-client model. The future work is discussed in the end.
Description
Citation
MATUŠOV, I. Klasifikace zveřejněného obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaké vstupní formáty používáte pro stahování příspěvků? Je možné přidat další zdroj s manuálně "otagovanými" článkami? Co tento zdroj musí podporovat? RSS/Atom?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO