Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V této bakalářské práci je popsán návrh a implementace hardwarové architektury na hledání nejdelšího shodného prefixu s ohledem na dosáhnutí rychlosti a propustnosti požadované v dnešních vysokorychlostních počítačových sítích. Zaměřuje se na IPv4 i IPv6 sítě. Navrhnutá hardwarová architektura dosahuje propustnost minimálně 75 Gbps na nejkratších IPv4 i IPv6 paketech. Výkonnost navrhnuté architektury je porovnána s výkonností zvolených, v současné době běžně používaných algoritmů. Jde konkrétně o algoritmy Tree Bitmap, Shape-Shifting Trie a Binary Search on Prefixes. Ty byly v rámci práce implementovány v jazyce C s využitím vícevláknového zpracování s ohledem na maximální využití výkonnosti dnešních vícejaderných procesorů.
This bachelor's thesis describes design and implementation of hardware architecture for longest prefix match in order to achieve high throughput, which is required in today's high-speed computer networks. It is focused on IPv4 as-well-as IPv6 networks. Designed hardware architecture has throughput 75 Gbps on the shortest IPv4 and IPv6 packets.  Performance of designed architecture is also compared with performance of chosen algorithms, which are used in nowadays commercial devices. These algorithms are: Tree Bitmap, Shape-Shifting Trie and Binary Search on Prefixes. All algorithms were implemented in C language using multi-threaded processing.
Description
Citation
KEKELY, L. Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Jaká konkretně je použita bgptable pro srovnání nad reálnými prefixy? Zatímco propustnost TBM a SST algoritmů klesá s velikostí množiny prefixů relativně pomalu, u BSP je to velmi výrazné. Čím zejména je to způsobeno?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO