Editor časových diagramů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tento dokument popisuje návrh a implementaci OpenSource editoru časových digramů s podporou importu dat ze simulačního nástroje ModelSim, ukládání a načítání TDML souborů a zpracování souborů VCD.   V práci lze nalézt popisy zpracovávaných souborů, použitých nástrojů a informace o funkčnosti a implementaci   jednotlivých aspektů aplikace.
This document describes concept and implementation of an OpenSource wave diagram editor which supports data import from simulation tool ModelSim, saving and loading TDML files and parsing VCD files.   The paper contains descriptions of processed files,used tools and information about functionality and implementation of   individual aspects of the aplication.
Description
Citation
MAREK, J. Editor časových diagramů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jaké prostředky nabízí vámi vytvořená aplikace pro znázornění funkční závislosti jednotlivých signálů (tzv. časových sledů)? Uvažujme situaci, kdy např. vzestupná hrana na signálu A vede ke změně logické úrovně jednoho či několika dalších signálů. Můžete se vyjádřit k tomu, jaké zásadní nedostatky jste odhalil u komerčně dostupných nástrojů pro práci s časovými diagramy a jejich editaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO