Vizuální simulátor obecných neuronových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je navržení obecné knihovny pro práci s neuronovými sítěmi. Dále pak implementace vizuálního simulátoru, který bude vhodně graficky reprezentovat po jednotlivých krocích algoritmy učení i aktivní dynamiku sítě. Mezi požadavky rovněž patří platformní nezávislost aplikace.
The subject of this bachelor thesis is the design of a general library of neural networks. Another subject is the implementation of a visual simulator, which would represent graphically, in a suitable manner, the algorithm of learning and the active dynamics of the network, in separate steps. This application also has to be platform independent.
Description
Citation
HERMAN, D. Vizuální simulátor obecných neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO