Čtečka Braillova písma

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou převodu naskenovaného Braillova dokumentu na text. Nejprve se zaměřuje na samotné Braillovo písmo a princip skenerů. Dále představuje návrh možného způsobu rozpoznávání Braillových dokumentů. Nakonec je umístěn popis implementace programu s přehledem použitých knihoven OpenCV a Qt frameworku. Závěr poskytuje přehled spolehlivosti použitého řešení a diskutuje další možná rozšíření programu.
This bachelor's thesis concern with problem transforms Braille's documents into text form. At first focus on Braille alphabet and principle of the scanners. Next is represent design of potential method of recognition Braille's documents. At the end is situated description of program's implementation with used library    OpenCV and Qt framework. Conclusion discusses reliability and some program's extensions.
Description
Citation
MEZÍRKA, M. Čtečka Braillova písma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Porovnávali ste Vaše výsledky s existujúcimi komerčnými / nekomerčnými riešeniami? Čo je najčastejším zdrojom chýb pri rozpoznávaní znakov Vašou metódou?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO