Síťová aplikace pro výuku šachu

No Thumbnail Available
Date
Authors
Dvořák, Petr
ORCID
Advisor
Zbořil, František
Referee
Rozman, Jaroslav
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá vytvořením aplikace pro výuku šachu. Metody výuky zahrnují kromě hry proti počítači také síťovou hru proti hráči či počítači a je vytvořena i podpora pro použití šachových diagramů. Program disponuje podporou přehrávání existujících partií ve standardním formátu PGN. O rozbor těchto partií se stará šachový motor, který komunikuje přes standard Win/XBoard. Šachový motor generuje alternativní tahy v dané pozici a nabízí je hráči k zamyšlení. Aplikace také podporuje standard FEN. V úvodních kapitolách práce jsou rozebrány použité prostředky, základy šachu a podrobněji existující typy šachové notace. V dalších částech práce rozebírám jednotlivé existující šachové standardy, jejich návrh a mou implementaci v programu. Ve zbytku práce se nachází popis navržených a implementovaných částí programu, jako je jeho grafická podoba či podpůrné postranní panely. V poslední kapitole popisuji server, který propojuje všechny aktuální hráče.
The work deals with creating of application for teaching chess. Teaching methods include not only play against the computer, but also a network play against the player or computer. It is also created the support to use chess diagrams. The program support existing playing games in standard PGN format. A chess engine is responsible for analysis of these games and it communicates via standard Win / XBoard. The Chess engine generates alternative moves in a given position and provides the player to think about. The application also supports standard FEN. In the opening chapters of this work are discussed used tools, the basics of chess and more detail existing types of chess notation. In other parts of the work I analyze an existing individual chess standards, theirs design and theirs implementation in my program. In the rest of the work I describe designed and implemented parts of the program, such as its graphic design and supporting side panels. In the last chapter I describe the server that connects all the current players.
Description
Citation
DVOŘÁK, P. Síťová aplikace pro výuku šachu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D . Otázky u obhajoby: Co bylo vlastně vaším dílem? UI pro šachy jste programoval sám nebo využil stávající programy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO