Nástroj pro testování webových služeb standardu DPWS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh a implementace nástroje pro monitorování a testování webových služeb dle specifikace DPWS. Práce jednak obsahuje vysvětlení základních pojmů týkajících se webových služeb, standardu DPWS a použitých návrhových vzorů, jednak obsahuje návrh a popis implementace nástroje. Nástroj zahrnuje klientskou část služby implementovanou dle Windows Communication Foundation, která komunikuje se službou DPWS. Služba je implementována pomocí .NET Micro Framework a lze ji spustit v emulátoru ve vývojovém prostředí. Dosažené výsledky a možnosti dalšího rozšíření jsou zmíněny v závěru práce.
The aim of this thesis is a design and implementation of tool for testing and monitoring of DPWS-based web-services. At first the thesis contains explanations of basic concepts related to Web Services, DPWS and used design patterns. Further the thesis contains the design and tool implementation description. The tool provides a client-side services implemented by Windows Communication Foundation, which communicates via the DPWS-based service. The service is implemented using .NET Micro Framework and can be run in the emulator in the integrated development environment. Obtained results and options for further extensions are mentioned in conclusion.
Description
Citation
MALÁŠEK, V. Nástroj pro testování webových služeb standardu DPWS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Z jakého důvodu jste při implementaci využil Windows Forms?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO