2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 360
 • Item
  Simulátor logických obvodů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kunovský, Tomáš; Vašíček, Zdeněk; Bidlo, Michal
  Cílem této práce je navrhnout online systém pro podporu výuky hardwarově orientovaných kursů, který bude dovolovat demonstrovat základní principy číslicových obvodů, a to zejména jednoduchých a komplexních kombinačních a sekvenčním obvodů. V této práci je dále podrobněji rozebrána simulace obvodů na logické úrovni. Implementace je provedena v HTML5 Canvas a jazyku PHP.
 • Item
  Počítačová podpora her typu LARP
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Smiešková, Katarína; Smrčka, Aleš; Očenášek, Pavel
  Tato bakalářská práce sa zabývá vytvořením systému pro podporu hraní her, jakými jsou LARP nebo stolní hry na hrdiny. V práci je poprána současná úroveň počítačové podpory pro hry tohoto typu, rozebrána problematika specifikace požadavků a návrhu. Cílem práce je zjednodušit organizaci hráčů a umožnit hru na pokračování. Systém byl implementován podle pravidel World of Darkness.
 • Item
  Rekonstrukce instrukčních idiomů v rekonfigurovatelném zpětném překladači
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pokorný, Fridolín; Křoustek, Jakub; Ďurfina, Lukáš
  Cílem této práce je detekce a následná transformace instrukčních idiomů využívaných v moderních překladačích. Instrukční idiomy jsou používané pro optimalizaci kódu produkovaného překladačem kvůli tvorbě rychlejších, případně menších spustitelných souborů. Při zpětném překladu však instrukční idiomy zatemňují zpětně přeložený kód. Rekonstrukce instrukčních idiomů proto vede k čitelnějšímu zdrojovému kódu, který je výstupem zpětného překladu.
 • Item
  Optimalizace v zadní části zpětného překladače
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kollár, Jaroslav; Zemek, Petr; Ďurfina, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou optimalizací v zadní části zpětného překladače. Úlohou těchto optimalizací je vylepšit čitelnost produkovaného zdrojového kódu. V úvodu jsou poskytnuty základní informace o reverzním inženýrství a zpětných překladačích, které slouží pro účel uvedení do dané problematiky. Poté následuje analýza produkovaného kódu zpětným překladačem s cílem obeznámit čtenáře s navrženými optimalizacemi pomocí názorných ukázek. Dále následuje hlavní část této práce, která se věnuje popisu návrhu a implementace jednotlivých navržených optimalizací. Poté následuje popis technik, které byly využity při testování. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a jejich přínos.
 • Item
  Modelování elektrických obvodů s využitím diferenciálního počtu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Šulc, Jiří; Kunovský, Jiří; Šátek, Václav
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření jednoduchého grafického výpočetního editoru, ve kterém je možné snadno a rychle vytvářet kvalitní návrhy schémat elektrických obvodů. Následně je aplikace schopna automaticky vygenerovat soustavu rovnic popisujících navržený obvod, které mohou být použity v simulačním systému TKSL pro zobrazení řešení. Aplikace je navržena tak, aby mohla být využita studenty pro podporu výuky předmětu Teorie obvodů. V práci je dále rozebrána problematika řešení diferenciálních rovnic numerickou integrační metodou s přímých využitím Taylorovy řady. Na příkladech je ukázána složitost analytického a numerického výpočtu diferenciálních rovnic při řešení elektrických obvodů.