2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 217
 • Item
  Distribuovaný informační systém malé firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pajgrt, Ondřej; Hruška, Tomáš; Mates, Vojtěch
  Práce se zabývá realizací distribuovaného informačního systému malé stavební firmy od návrhu až po nasazení. Seznámíme se v ní s problematikou prostředí distribuovaných aplikací a s technologiemi, které se tohoto prostředí buď přímo týkají, nebo slouží jako podpůrné nástroje pro realizaci zadaného projektu. Dále nás pak tato práce provede kompletním návrhem a implementací výsledného produktu.
 • Item
  Nástroj pro návrh čipu v UML
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Srna, Pavol; Hruška, Tomáš; Přikryl, Zdeněk
  Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja pre návrh čipu v UML. Cieľom je predstaviť novinky v jazyku UML verzie 2.0, ktoré je možné použiť pre modelovanie vstavaných systémov. Následne rozoberá možnosti a spôsob modelovania v prostredí Eclipse a sústredí sa na Eclipse Modeling Framework. Práca vysvetľuje princíp vytvárania grafických editorov s využitím frameworku GMF, pretože ho vyvíjaný nástroj plne využíva. Nakoniec je diskutované zvolené riešenie.
 • Item
  Ovládací pult pro kamerové systémy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Marko, Juraj; Orság, Filip; Drahanský, Martin
  Tato diplomová práce popisuje analýzu a návrh řídícího pultu pro kamerové systémy. Komunikačním rozhraním řídícího pultu je ethernet. Ovládacími prvky sou joystick a klávesnice. V kapitole analýza, práce popisuje rozhraní RS-485 a ethernet, dále protokoly IP, TCP a UDP. Práce dále obsahuje návrh zapojení řídící desky a návrh tištěného spoje. V práci je detailně popsán komunikační protokol řídícího pultu na aplikační vrstvě, řídící algoritmus. Práce obsahuje i návrh odolné krabice rídícího pultu včetně nákresu potrebních pro zhotovení.
 • Item
  Platební systémy na Internetu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Nagy, Erik; Burget, Radek; Bartík, Vladimír
  Úlohou tejto práce je oboznámenie sa s technológiami používanými pre realizáciu platobných systémov v prostredí internetu. Práca sa bližšie zameriava na systémy realizujúce platbu pomocou internetového bankovníctva, platbu pomocou kreditnej karty, platbu prostredníctvom SMS a systémy internetových peňaženiek PayPal a Moneybookers. V práci sú navrhnuté kritériá pomocou ktorých je možné tieto platobné metódy medzi sebou porovnávať, čo bolo motiváciou k podrobnejšiemu preštudovaniu jednotlivých metód. Tieto platobné metódy následne porovnávame z hľadiska používateľského a taktiež z hľadiska integrácie týchto systémov do už existujúcich webových aplikácií, čo bolo motiváciou pre vytvorenie jednoduchej príručky s návodmi ako integrovať niektoré platobné metódy do webových stránok, čo je súčasne výsledkom tejto práce.
 • Item
  Inteligentní vyzvánění pro Symbian S60
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kadlas, Jakub; Koutný, Jiří; Jirák, Ota
  Symbian OS je v současné době jeden z nejrozšířenějších operačních systémů chytrých telefonů. Mezi jeho nejdůležitější zástupce patří platforma S60, kterou se zabývá tato práce. Část práce je zaměřena na teoretický přehled systému Symbian a popis integrovaných senzorů v chytrých telefonech. Druhá část je věnována realizaci ukázkové aplikace pro inteligentní vyzvánění. Ta umožňuje přizpůsobit vyzvánění telefonu okolnímu prostředí podle informací získaných ze senzorů. Aplikace je naimplementována v jazyce C++, s úpravami pro Symbian OS, ve vývojovém prostředí Carbide.c++. Využito bylo SDK verze S60 3rd Edition Feature Pack 1.