Skládání HDR obrazu z více snímků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkého dynamického rozsahu fotoaparátů. Tento problém je řešen metodou skládání více snímků s různou expozicí do výsledného HDR snímku. Součástí práce je také představení další části procesu, kterou je tónové mapování. Problematika je zabalena do výsledné knihovny v jazyce C++, která dokáže vytvořit HDR snímek.
Bachelor thesis deals with the problems of the low dynamic range of today's cameras. This problem is solved by composing multiple images with different exposures into the final HDR image. The thesis also includes performances next part of the process, which is tone mapping. The issue is packed into the resulting library in C ++ that can create HDR image.
Description
Citation
RASZKA, A. Skládání HDR obrazu z více snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jaké parametry kamery jste schopen Vaším programem řídit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO