Proces zvýšení uživatelské spokojenosti internetového portálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem mé práce bylo zlepšit uživatelský prožitek internetového portálu pro sdílení studijních materiálů, jehož uživatelé nebyli se službou zcela spokojeni. Po studiu tématu uživatelského prožitku jsem provedl průzkum pomocí metod hloubkových rozhovorů, otevřeného card sortingu a analýzy chování uživatelů na portálu. Zjištěným potřebám a problémům uživatelů jsem navrhl řešení s využitím moderních technik pro tvorbu uživatelských rozhraní. Nový design jsem průběžně implementoval a ověřoval pomocí uživatelského testování. Při konečném měření uživatelské spokojenosti standardními metodami jsem dosáhl hodnot vytyčeného cíle. Uživatelé se také již neztrácejí při plnění úkolů a práce s uživatelským rozhraním je efektivnější.
The goal of my thesis was to improve user experience of web portal for sharing files among students. After studying the field of user experience, I made user research using methods like interview, open card sorting and analysis of user behavior on the portal. Then I have designed a solution using modern techniques for user interface design. I gradually implemen- ted the solution while testing it's usability. The final evaluated user experience measured by standard methodology proved, that I reached the set goal. The users are no longer getting lost on the webpage and they work more effectively. 
Description
Citation
HENEK, O. Proces zvýšení uživatelské spokojenosti internetového portálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (místopředseda) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak je propojen stack nástrojů které používá Vaše webová stránka? Proč jste vybral nástroj MySQL, a ne jiný? Jaké jsou jeho výhody?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO