Akcelerace kódování videa do formátu H.264 s využitím CUDA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit funkční enkodér formátu H.264 akcelerovaného CUDA platformou. H.264 je aktuálně jeden z nejpopulárnějších standardů pro kompresi digitálního videa, jelikož je ale výpočetně náročný, je vhodné ho zpracovat na GPU. Enkodér je psaný v C/C++ a využívá NVCUVID a NVENC API pro dekódování/enkódování videa. 
The goal of this bachelor's thesis is to create functional encoder of H.264 format accelerated by CUDA platform. H.264 is at the moment one of the most popular digital compression standards, but because of its high computational demands, it is suitable to process it on GPU. Encoder is written in C/C++ and uses NVCUVID and NVENC API. 
Description
Citation
DUONG, C. Akcelerace kódování videa do formátu H.264 s využitím CUDA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Proč se používá výrazu "enkodér", nestačí "kodér"? Ale to je otázka i pro vedoucího bakalářské práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO