Automatizovaná detekce zranitelnosti webových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce si dává za cíl analyzovat a porovnat implementaci již existujících open source scannerů webových zranitelností ( pomocí nástrojů Wivet a Wavsep ) a na základě této analýzy navrhnout a implementovat efektivnější způsob testování jednotlivých skupin útoku do open source scanneru Revok .
The aim of this thesis is to analyze and compare implementation of already existing open source web application vulnerability scanners (using test suites Wivet and Wavsep ) and according to this analysis to propose and implement more effective way of testing each class of vulnerabilities to open source scanner Revok .
Description
Citation
KOLÁČEK, F. Automatizovaná detekce zranitelnosti webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jaký je rozdíl mezi testováním WIVET a WAVSEP? Existují i nějaké komerční nástroje pro testování? Jaké mají výsledky testování oproti volně šiřitelným nástrojům?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO