Detekce objektů na GPU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá detekcí objektů pomocí grafických procesorů . Jako její součást byl navržen a naimplementován nástroj pro detekci objektů na technologii NVIDIA CUDA , umožňující detekovat objekty ve videu v reálném čase nebo zpracovávat velké množství fotografií . Jejím cílem je prozkoumat aktuální možnosti technologie NVIDIA CUDA vzhledem k detekci objektů a navrhnout , jak by se daly akcelerovat .
This thesis addresses the topic of object detection on graphics processing units. As a part of it, a system for object detection using NVIDIA CUDA was designed and implemented, allowing for realtime video object detection and bulk processing. Its contribution is mainly to study the options of NVIDIA CUDA technology and current graphics processing units for object detection acceleration. Also parallel algorithms for object detection are discussed and suggested.
Description
Citation
MACENAUER, P. Detekce objektů na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B Otázky u obhajoby: Dají se vlákna synchronizovat globálně pomocí globálních atomických operací, například pomocí atomické výměny? Jaký vliv by na práci mělo využití dynamického paralelismu? Jak se výsledky porovnávají s existujícími GPU implementacemi LBP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO