Virtuální stroj pro Objektově orientované Petriho sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce formálne definuje Objektovo orientované Petriho síte a představuje pojem virtuální stroj. Pak práce představuje koncept virtuálního stroje pro Objektovo orientované Petriho síte. Nakonec je v práci popsána implementace virtuálního stroje pro OOPN.
This diploma thesis formally defines the Object Oriented Petri Nets and presents term a virtual machine. Then it introduces the concept of Object Oriented Petri Nets Virtual Machine. Finally, project describes a procedure for implementation of the OOPN Virtual Machine.
Description
Citation
SITARČÍK, Ľ. Virtuální stroj pro Objektově orientované Petriho sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové sítě a komunikace
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO