Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá dolováním z dat v prostředí sociálních sítí. Představuje dolování z dat jako takové a jeho možné využití při dolování ze sociálních sítí. Dále se zabývá analýzou aplikačních rozhraní sociálních sítí Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn a GitHub z pohledu dolování z dat. Představuje implementaci aplikace, která slouží pro stažení datasetu ze serveru GitHub, zabývá se experimenty se získaným datasetem a návrhem a implementací aplikace, která provádí datovou analýzu míry budoucí aktivity projektu.
This thesis deals with data mining on social networks. It introduces data mining itself and its utilization on data analysis on social networking services. It analyses APIs of Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn and GitHub with respect to data mining. It presents implementation of application for downloading dataset from GitHub and it deals with experiments with obtained dataset. Finally, it introduces design and implementation of application that analyses future project activity.
Description
Citation
SEDLÁK, J. Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Prof. RNDr. Mária Lucká, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Implementovaná klasifikace je založena na poměrně velkém množství atributů zkoumaného projektu. Prováděl jste nějaké vyhodnocení relevance jednotlivých atributů pro klasifikaci? Jsou všechny atributy relevantní?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO