2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 295
 • Item
  Detekce nežádoucího provozu v lokální síti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Šabík, Erik; Žádník, Martin; Kováčik, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o monitorovaní lokálních sítí pomocí sledování síťové komunikace na úrovni IP toků. Popisuje framework Nemea, který slouží na vytváření komplexních systémů pro detekci nežádoucího provozu. Pomocí tohoto frameworku jsou analyzovány tři vzorky dat z rozdílně velkých sítí. Na základě této analýzy je následně vytvořen návrh pro detekci nežádoucího provozu, která v použitém frameworku doposud chybí a je ji možné využít v lokální síti. Způsob detekce spočívá ve vyhledávání komunikace s IP adresami a s URL adresami, které se nacházejí ve veřejně dostupných blacklist seznamech. Výsledky navrženého způsobu detekce jsou vyhodnoceny nad několika vzorky dat.
 • Item
  Automatické rozpoznávání a zpracování faktur
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Ščešňák, Vladimír; Španěl, Michal; Beran, Vítězslav
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro automatické rozpoznávání a zpracovaní faktur za pomocí využití počítačového vidění. Práce se zabývá analýzou existujících faktur, návrhem a implementaci algoritmů na spravne rozpoznávání výběrem vhodných testovacích vzorků a také návrhem a implementací užívatelského rozhraní.
 • Item
  Aplikace pro rozpoznání hematomu na kůži
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Mihalčin, Tomáš; Drahanský, Martin; Košík, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretický základ, který nás seznámí s problémem vzniku kožního hematomu, segmentováním obrazu s využitím knihovny OpenCV a platformou operačního systému Android. V práci se dále popisuje návrh a implementace aplikace pro rozpoznávání hematomu na kůži. Aplikace je vyvíjena pro tablety s operačním systémem Android a bude sloužit pro lékařské účely a pro usnadnění práce lékařů.
 • Item
  Systém pro záznam a vyhodnocování dat z GPS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Žáčik, Šimon; Bartík, Vladimír; Burget, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového systému pro vyhodnocování výsledků a sledování průběhu športových soutěží na základe údajů GPS. Získání GPS dat je možné použitím mobilné aplikace pro platformu Android nebo importem souborů typu TCX. Uživatelské rozhraní umožňuje sledovat pohyb závodníků v reálnem čase, případně přehrávání průběhu podujetí spětně. Součástí je automatické generování průběžného a celkového pořadí účastníků. Systém je implementován v jazyku PHP, klientské rozhraní bylo vytvořené za pomoci HTML, CSS, javascriptových knižnic jQuery, Bootstrap a OpenLayers pro práci s mapami.
 • Item
  Integrace SELinux audit záznamů do ABRT nástroje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Vrabec, Lukáš; Barabas, Maroš; Kačic, Matej
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou bezpečnosti operačních systémů Linux a bezpečnostním mechanismem řízení přístupu. Dále se práce zabývá zpracováním bezpečnostních zpráv, které jsou produkovány bezpečnostními mechanismy,  do záznamových služeb a jejich zobrazením. V práci je obsažen návrh a implementace řešení, které integruje bezpečnostní zprávy do centralizovaného systému, uchovává je a nahlašuje chyby v komunitní linuxové distribuci Fedora a komerční distribuci Red Hat Enterprise Linux.