2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 190
 • Item
  Vzdálené ovládání inteligentní domácnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Podmolík, Leopold; Kořenek, Jan; Korček, Pavol
  Hlavním cílem práce bylo zajistit jednoduché a přehledné ovládání pro platformu Android a současně poskytnout uživateli možnost sledovat aktuální a analyzovat historická data ze senzorů v inteligentní domácnosti. Nad rámec zadání jsem rozšířil práci i na platformu Windows phone. Navržené uživatelské rozhraní vychází z požadavků na ovládání inteligentní domácnosti v rámci projektu IoT (Internet of Things), které jsou v této práci sepsány. Výsledné uživatelské rozhraní bylo otestováno pomocí dostupných automatizovaných testů a průběžného testování na úrovni aplha a beta. Dále byla kvalita rozhraní a uživatelská přívětivost vyhodnocena pomocí dotazníků.
 • Item
  Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pilát, Peter; Herout, Adam; Beran, Vítězslav
  Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou vybraných, již existujících uživatelských rozhraní pro ovládání síťového tisku a jejich koncových uživatelů. Na zmíněná rozhraní jsou pak opakovaně aplikovány vybrané metody prototypování a uživatelského testování. Vyhodnocení daných metod uzavírá práci spolu s doporučením zavedení procesů pro budoucí vývoj uživatelských rozhraní ve firmě Y Soft.
 • Item
  Verifikace ASIP založena na formálních tvrzeních
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Šulek, Jakub; Zachariášová, Marcela; Dolíhal, Luděk
  Tato práce představuje koncept pro ověřování správnosti procesorů s aplikačně-specifickou instrukční sadou (ASIP) pomocí verifi kace založené na formálních tvrzeních. Koncept je implementován v jazyku SystemVerilog Assertions jako součást verifi kačního prostředí vytvořeného v nástroji Codasip Framework. Implementovaný koncept je simulován nástrojem QuestaSim na procesoru Codix RISC. Hlavním výsledkem práce je koncept ověřování, který může být součástí systému automatizujícího návrh procesorů, a který je použitelný pro různé typy procesorů.
 • Item
  Automatické generování UML diagramu tříd
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Brázdil, Martin; Kreslíková, Jitka; Bartík, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro automatické generování UML diagramu tříd. Aplikace je koncipována jako webová služba, což umožňuje vzdálený přístup, ale především neustálou aktuálnost vygenerovaného diagramu tříd. Vstupem služby je již přeložená libovolná aplikace psaná pro platformu C# .NET nebo Java. V práci je čtenář obeznámen se základy reverzního inženýrství pro zmíněné platformy a strukturou UML diagramu tříd. Následně jsou tyto znalosti aplikovány v návrhu a implementaci. Hlavním cílem práce je usnadnění a urychlení činnosti členů softwarových vývojových týmů.
 • Item
  Dotazovací jazyk pro databáze biologických dat
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Bahurek, Tomáš; Martínek, Tomáš; Vogel, Ivan
  S rapidně stoupajícím množstvím biologických dat stoupá i důležitost biologických databází. U těchto databází je nezbytné objevování znalostí (nalezení spojitostí, které nebyli známé v čase vkládání dat). K získávání znalostí z biologických databází je nutná konstrukce složitých SQL dotazů, což vyžaduje pokročilou znalost SQL a použitého databázového sché- matu. Biologové většinou tyto znalosti nemají, proto je potřeba nástroje, který by poskytl intuitivnějšího rozhrání pro tyto databáze. Tato práce navrhuje ChQL, intuitivní dotazovací jazyk pro databázi biologických dat Chado. ChQL umožňuje biologům poskládat dotaz za použití pojmů, které dobře znají bez nutnosti znát SQL nebo použité schéma. Tato práce implementuje aplikaci pro dotazování databáze Chado pomocí ChQL. Webové rozhrání provede uživatele procesem zostavení věty jazyka ChQL. Aplikace přeloží tuto větu do SQL dotazu, odešle jej do databáze Chado a zobrazí vrácená data v tabulce. Výsledky jsou vyhodnoceny testováním dotazů na reálných datech.