Trenčín – vitalizácia priemyselných zón

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Priemyselná architektúra hrala v meste Trenčín významnú úlohu pri formovaní mestského urbanizmu. Po aktívnej industriálnej ére sa však priemysel dostáva prevažne za hranice mesta a nevyužívané areály v jeho centre sa stávajú bariérou k jeho ďalšiemu rozvoju. Snaha mesta o redefinovanie svojej kultúrnej a historickej identity však dnes predkladá odlišný uhol pohľadu. Chátrajúce priemyselné areály sa tak môžu nielen opätovne zapojiť do mestského organizmu, ale môžu svojimi hodnotami prispieť k vytvoreniu a prezentácii charakteru mesta.
Industrial architecture played an important role in the city of Trenčin, forming its urban structure. Thou after the active industrial era, the production is being moved behind the border of the city blocking the future city development with its brown fields. Nowadays search for cultural and historical identity shows the brand new perspective of this issue. The abandoned industrial sites can be not only reconnected with the city organism, but can be beneficial to the process of regeneration and redefinition of the city character.
Description
Citation
XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 305-312. ISBN 978-80-214-4463-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO