Nové aspekty v prevenci závažných havárií (Seveso III)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12-22
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
FCC PUBLIC s. r. o.
Abstract
Dne 1. října 2015 vstoupil v platnost nový zákon o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb. Reaguje na změnu evropské legislativy (přijetí směrnice 2012/18/EU), která mění některé aspekty dosavadní praxe v oboru prevence závažných havárií. Článek stručně informuje o hlavních změnách, které uvedený zákon přináší.
A new law on the prevention of major accidents no. 224/2015 came into force on October 1, 2015. It responds to changes in European legislation (the adoption of Directive 2012/18 / EU), which amends certain aspects of current practice in the field of prevention of major accidents. The article informs about the major changes which that law provides.
Description
Citation
Automa. 2015, vol. 2015, issue 12, p. 44-45.
http://automa.cz/index.php?id_document=54333
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) FCC PUBLIC s. r. o.
DOI
Citace PRO