Institut celoživotního vzdělávání

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 2 of 2
  • Budoucnost strojové civilizace
    Sborník příspěvků ze sympozia, konaného dne 18. června 2014 v Barokní aule Rektorátu Vysokého učení technického v Brně
  • Štěstí – muška jenom zlatá!
    Sborník příspěvků ze sympózia, konaného dne 8. června 2015 v aule prof. Braunera Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně