Vestavby v savce vírové turbiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce má za úkol navrhnout a zkoumat vestavby v savce Vírové turbiny. V první části práce je definován účel použití savek, ukázka výpočtu energetického zisku savky a stanovení její účinnosti. Dále je zkoumán vhodný tvar savky pro návrh vestavby, a to za pomoci CFD výpočtů proudění. V hlavní části se pak práce zabývá návrhem, zkoumáním a vyhodnocením vestaveb ve vhodném tvaru savky.
Diploma thesis deals with design and exploration of installation in the draft tube of the swirl turbine. Use of the draft tube is defined in the first part, with illustration of energetical gain and efficiency of draft tube. Further the suitable shape of draft tube is studied by CFD computing. Design, research and evaluation of installation in the draft tube are solved in the main part.
Description
Citation
KILIAN, O. Vestavby v savce vírové turbiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Mišta (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO