Vliv daňové zátěže na obchodování s nemovitostmi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na daňovou oblast dotýkající se obchodování s nemovitostmi. V první řadě se zabývá popisem základních pojmů a rozborem jednotlivých daní. V rámci diplomové práce bude porovnáváno daňové zatížení při simulování různých situací, které mohou nastat při koupi, prodeji, pronájmu, či darování a dědění nemovitosti. Práce bude rozebírána z pohledu fyzických osob nepodnikatelů, fyzických osob samostatně výdělečně činných a v neposlední řadě i osob právnických.
This thesis is focused on tax field concerning real property trading. Firstly basic terms and tax breakdown are described. Within the thesis tax impact will be comared by simulating different situations which may happen when buying, selling, rating or donation and inheritance of real estate brood over individuals and last but not leaf legal entities point of view.
Description
Citation
PAVLÍČKOVÁ, R. Vliv daňové zátěže na obchodování s nemovitostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO