Porovnání cen bytového domu v Brně stanovených dle platných oceňovacích předpisů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Práce se zabývala otázkou, jak se může změnit cena bytového domu na základě právního úkonu prohlášení vlastníka budovy, bez toho, aby se jakkoliv změnil její stavebně – technický stav. Ocenění bytového domu bylo provedeno dvěma způsoby na základě platných právních předpisů pro oceňování nemovitostí. Prvním způsobem bylo ocenění bytového domu jako celku provedeno kombinací nákladové a výnosové metody. Druhým způsobem, bylo ocenění bytového domu provedeno součtem cen jednotlivých bytů zjištěných porovnávacím metodou. Výsledky ukázaly, jak velký rozdíl může být mezi oceněním stejné věci na základě použití dvou různých metod.
hesis deal with a question, how can change the price of the apartment building on the basis of legal act such as a statement of the owner of the building, without any changes in the building construction or technical conditions. Apartment building valuation was done by two methods which used the legislation for real estate valuation. The first method was the valuation of the apartment building as a unit and this method used the combination of expenses and revenues. The second method was the valuation of the individual flats by comparison and sum them up. Results showed, how big can be the difference between this two methods in the valuation the same thing.
Description
Citation
BLAŽEK, P. Porovnání cen bytového domu v Brně stanovených dle platných oceňovacích předpisů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2010-11-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO