Povlakované slinuté karbidy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na povlakované slinuté karbidy, metody povlakování a vlastnosti povlaků. V první části práce je uvedeno základní rozdělení nástrojových materiálů, včetně popisu jejich vlastností a možností použití. Další část je zaměřena na metody depozice povlaků. U každé metody je uveden popis, výhody a nevýhody. Dále jsou popsány procesy, které předcházejí vlastnímu depozičnímu procesu a jejich vliv na vlastnosti povlaků. V práci jsou dále popsány vlastnosti povlaků a metody jejich zkoušení. Poslední část práce se zaměřuje na nabídku vybraných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. Od každého výrobce je vybráno několik materiálů, u kterých je uveden popis vlastností, popis struktury povlaků a možnosti použití.
This bachelor’s thesis is focused on coated cemented carbides, methods for coatings and properties of coatings. In the first part of this thesis there is mentioned basic subdivision of tool’s materials, including description of properties and possibilities of their use. Another part of this thesis is focused on the coating deposition methods. As each method there is noticed the description, advantages and disadvantages. In next part there are described processes which precede own deposition process and their influence on properties of coatings. In this thesis are also described properties of coatings and methods for their testing. The last part of thesis is focused on the offer of certain producers of coated cemented carbides. Several materials are chosen from each producer and there are mentioned descriptions of their properties, structure of coatings and possibilities of using.
Description
Citation
FOLTÝN, M. Povlakované slinuté karbidy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Jánský Milan (člen)
Date of acceptance
2008-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO