MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Objekt je navržen jako polyfunkční. V parteru jsou umístěny prodejní plochy, ve druhém, třetím a v pátém až sedmém nadzemním podlaží jsou situovány byty. Architektura městského domu se snaží o citlivé dotvoření uličního bloku s budovou sokolovny. Jeho spodní část svým architektonickým výrazem navazuje na myšlenky meziválečného funkcionalismu. Část domu nad terasou zvýrazňuje nároží bloku a z pohledu z centra v siluetě nábřeží se snaží vyvážit velkou hmotu sokolovny a vytvořit s ní harmonický celek.
Townhouse is designed like multifunctional. Shops are in a parterre. Flats fall into residue floors. Architecture of townhouse create with Sokol house eurythmic complex. Townhouse is divided into two parts. Lower part continues old traditions of interwar funkcionalism. Top part of house above platform embolden corner of block. This part makes good view to old central part of the town Přerov possible.
Description
Citation
KOKEŠ, J. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
2010-08-26
Defence
Student představil svou práci, vysvětlil rozdíl mezi původním a novým vypracováním, odpověděl na otázky vedoucího, oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO