Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů v lokalitě obce Vyškov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě obce Vyškov. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách obce a posuzuje změny nájmu z hlediska vybavení a velikosti bytu. Zjištěné údaje jsou rozděleny pro byty o velikosti 1+1, 2+1, 3+1 a větší. Zmapování trhu a jeho cen v oblasti nájmu je provedeno jak textově, tak graficky.
The diploma thesis is a summary describing of the current housing situation in the area of the village Vyškov. It deals with comparing the normal rent of flats in different localities of the municipality and consider amendments to the lease in terms of amenities and size of dwelling. The figures are divided into flats for a 1+1, 2+1, 3+1 and higher. Charting the market and its price in the lease is done both text and graphics.
Description
Citation
STUDNAŘOVÁ, M. Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů v lokalitě obce Vyškov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO