Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá problematikou nájmov v regióne Brno, jeho členenia na jednotlivé mestské časti a porovnanie nájmov v jednotlivých lokalitách vrátane charakteristík, ktoré tieto nájmy ovplyvňujú. V každej vybranej mestskej časti je vybraných 10 bytov každej kategórie pre zimné obdobie a 10 bytov skúmanej kategórie pre letné obdobie. Mestské časti boli vybrané tak, aby čo najviac reprezentovali geografické členenie mesta Brna na sever a juh. Získané dáta sú štatisticky vyhodnotené a zapracované do grafickej podoby. Takto získané údaje sú určené pre praktické využitie pre oceňovanie výnosovou metódou.
The thesis deals with leases in the region of Brno, the breakdown of the various districts and particularly in the various locations, including characteristics that affect these leases. In each selected municipality of 10 flats are selected in each category for the winter and examined 10 categories of housing for the summer period. Districts were selected to best represent the geographical breakdown of the city of Brno to the north and south. The data are statistically evaluated and incorporated into the graphics. Thus, the data obtained are intended for practical use for the valuation of yield method.
Description
Citation
IVANIČ, M. Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO