Návrh deformačního členu pro simulaci pojišťovacího nárazu vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá především základními nárazovými testy prováděnými organizacemi EuroNCAP a RCAR. Na základě předpisu RCAR pro náraz za nízkých rychlostí je pomocí virtuálních simulací navrhován nový deformační člen pro vozidlo Ford Taurus. Práce popisuje výběr, úpravu a tvorbu výpočtového modelu a simulaci nárazu na bariéru. Smyslem bylo využít reálné vozidlo, navrhnout do něj nový deformační člen, vyzkoušet různé tvarové a materiálové provedení deformačního členu a vzájemně dané varianty srovnat.
The diploma thesis deals especially with basic crash test conducted by the organizations Euro NCAP and RCAR. On basis of RCAR standard for low speed crash test is designed crush element for a car Ford Taurus by using a virtual simulation. Thesis describes the selection, editing, and creating a finite element model and impact simulation to the barrier. The purpose was use a real vehicle, design into it a new crush element, try different shape and material implementation of crush element and make their comparison.
Description
Citation
RYDLO, T. Návrh deformačního členu pro simulaci pojišťovacího nárazu vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO