Charakteristiky statistické vazby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikami statistické vazby mezi náhodnými veličinami a jejich praktickým využitím v průmyslu. Teoretická část je zaměřena na výčet a popis statistických vazeb. Dále je zde popsán statistický software Statistica, který umožňuje řadu uvedených charakteristik počítat. Na jednoduchých příkladech je uveden způsob použití statistických vazeb. Praktická část se zaměřuje na statistickou analýzu průmyslových reálných dat s využitím znalostí z teoretické části bakalářské práce.
This thesis focuses on characteristics of the dependence measures among random quantities, as well as its use in industry. The theoretical part focuses on examples of the characteristics used. Furthermore, the software Statistica is described here, for its possibilities of implementing such characteristics. On simple examples, the use of dependence measures is shown. In the practical part, the thesis focuses on statistical analysis of real industrial data, whilst implementing the theory mentioned above.
Description
Citation
JANDA, R. Charakteristiky statistické vazby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO