Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž na území města Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce srovnává způsoby ocenění garáží na území města Brna na konkrétních nemovitostech, a to několika oceňovacími způsoby. Takto získaná data jsou dále vyhodnocena. V úvodu diplomové práce je zanalyzován trh s garážemi v Brně, a to srovnáním nabídky s poptávkou vč. charakteristik ovlivňujících ceny nemovitostí. Tato analýza vychází z reálných dat o prodejích garáží z realitní kanceláře. Pro účely ocenění bylo vybráno 10 nemovitostí typu garáž, které jsou oceněny nákladovým a porovnávacím způsobem. Rozložení nemovitostí na území města Brna a v městských částech bylo zvoleno takovým způsobem, aby byly co nejvíce odlišné. Získaná data jsou porovnána a statisticky vyhodnocena. Takto získané informace lze využít pro praktické užití v oceňování nemovitostí toho typu na trhu s garážemi na území města Brna.
This master‘s thesis aim is to provide a comparison of methods in garage appraisals within the territory of the city Brno. This comparison is being done on several immovables and using multiple apprising methods. The acquired data are further evaluated afterwards. First, the garage market in Brno is analyzed. This is done by comparing the supply with the demand incl. those characteristics that could influence the prices of the immovable properties. This analysis is based on real-world data of garage sales from an estate agency. For the appraisal itself, 10 immovables of the type “garage” were chosen. These are then appraised using the cost-based and comparative methods. The location distribution of these estates in the territory of the city Brno and within the city quarters has been chosen in such a manner to provide the most different ones. Then the acquired data are being compared and statistically evaluated. Such information can be used in the practice when appraising of such immovables on the market with garages within the territory of the city Brno is being done.
Description
Citation
ODEHNAL, T. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž na území města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Petr Doležal (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO