Change management v prostředí vybraných sportovních organizací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto práca sa zaoberá change managementom v prostredí vybraného tenisového klubu. Najskôr je popísaná história tenisu, jeho vznik a pravidlá. Potom sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu klubu, jeho chod a podmienky pre hráčov. Súčasťou tejto analýzy je aj finančná situácia. Na túto časť nadväzuje riadený rozhovor s majiteľmi klubu, anketa medzi pracovníkmi klubu a jej vyhodnotenie. V poslednej časti práce je vypracovaný návrh na zlepšenie poskytovaných služieb a skvalitnenie práce zamestnancov.
This paper includes change management in a specific environment of tennis club. First of all, there will be described the history of tennis, its formation and origin, and the rules. The next point, which is described in this paper, is the analysis of the current status of the tennis club, its operations and the conditions for the players. Another point includes financial situation; this section contains interview with club owners, inquiry with employees, and the evaluation. The last part of this paper, there will be prepared draft on how the service can be improved and how the employees performance can be enhanced.
Description
Citation
STANKOVIČOVÁ, J. Change management v prostředí vybraných sportovních organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-09-15
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Prof. Koráb: Prostudovala jste nějaké modely změny? - částečně zodpovězeno Doc. Chalupský: Jakým způsobem byly manažerovi sděleny jeho cíle a očekávání? - odpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová: Jakou právní formu má klub? Jak se bude pokrývat případná ztráta? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO