Pokročilá meteostanice s přenosem obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem této diplomové práce je hardwarový a softwarový návrh pokročilé meteostanice s přenosem obrazu. Meteostanice je tvořena dvěma jednotkami - venkovní a vnitřní. Venkovní jednotka zajišťuje zpracování hodnot z meteorologických čidel teploty, tlaku, množství srážek, směru a rychlosti větru a zpracování obrazové informace z připojené kamery. Dále zajišťuje bezdrátový přenos naměřených hodnot a obrazu do vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka musí zajistit komfortní ovládání stanice a zobrazení dat pomocí webového rozhraní.
The content of this diploma thesis is a hardware and software design of advanced weather station with image transmission. The meteostation consist of two units - outdoor and indoor unit. Outdoor unit provide processing measured values from temperature sensor, atmospheric pressure sensors, rain gauge and windmeter. It also provides processing of captured image and wireless transmission of measured values to indoor unit. Indoor unit should provide comfortable meteostation controlling and visualization of weather situation by web interface.
Description
Citation
AUGUSTIN, S. Pokročilá meteostanice s přenosem obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-08-28
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO