2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 74
 • Item
  Porovnání cen venkovních úprav na pozemku ve funkčním celku s rodinným domem stanovených nákladovým způsobem a zjednodušeným způsobem v Novém Jičíně
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Polák, Roman; Lorencová, Marie; Weigel, Lubomír
  Diplomová práce se věnuje ocenění venkovních úprav nákladovým a zjednodušeným způsobem v obci Nový Jičín. Teoretická část práce popisuje názvosloví nemovitostí, cenu a hodnotu věci. Dále se věnuje tématu venkovních úprav dle způsobu a postupu ocenění. Praktická část práce obsahuje ocenění venkovních úprav na konkrétních případech a porovnává oba oceňovací způsoby dle stáří a počtu venkovních úprav za účelem určení zjištěné ceny venkovních úprav.
 • Item
  Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Jihlavsko
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Vondrák, Radek; Jůza, Petr; Simonová, Eva
  V této diplomové práci je analyzováno několik konkrétních nehodových míst v okrese Jihlava. Tato práce si klade za cíl vytvořit návrhy organizačních a stavebně technických opatření ve vybraných místech častých dopravních nehod, kde by mělo dojít k minimalizaci možnosti vzniku dopravní nehody, tudíž by měly vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Veškerá opatření jsou navrhována s ohledem na jejich možné využití v praxi.
 • Item
  Studie pro hodnocení výše škody na vozidle po nehodě běžným řidičem
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Benda, Aleš; Semela, Marek; Tylšar, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá odhadem škody na osobním vozidle při autonehodě bez zranění. Podstatnou část diplomové práce je sociologický průzkum, postup při dopravní nehodě, analýza vozového parku a výstupy z programu Audatex. Výsledkem diplomové práce je brožura Jak správně zvládnout dopravní nehodu s podrobným popisem jak odhadnout vzniklou škodu při dopravní autonehodě.
 • Item
  Vybraná měření pohybu jízdních kol - jízda obloukem a příčné přemístění
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Křenek, Jan; Semela, Marek; Krejsa, Ivan
  Diplomová práce s názvem Měření pohybu jízdních kol zachycuje historii a vývoj jízdního kola, popis komponentů a částí jízdních kol, analýzu nehodovosti s cyklisty. Krom jiného je úkolem zorganizovat a provést měření jízdy obloukem a příčného přemístění. Změřené hodnoty poslouží pro práci soudních znalců – analytiků dopravních nehod. Před samotným zpracováním měření je proveden rozbor dostupných naměřených dat. Po rozboru dostupných dat následuje zpracování provedených měření – brzdné zkoušky, jízdy obloukem a příčného přemístění jízdních kol na nejčastějších typech povrchů s účastí dostatečného počtu jezdců a jízdních kol. Na závěr přichází srovnání výstupů s dříve provedenými pokusy jiných autorů.
 • Item
  Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Šmída, Martin; Horňáková, Romana; Weigel, Lubomír
  Cílem této práce je, s využitím teoretických poznatků, provést analýzu výše nájemného ve vybraných lokalitách a určit faktory, které výši nájemného ovlivňují. V každé vybrané analyzované oblasti je vybraných 10 bytů z každé kategorie a výsledky jsou vzájemně porovnávány, popisovány a znázorněny v grafické podobě.