2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 72
 • Item
  Metody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Polák, Roman; Sedláček, Jan; Hlavinková, Vítězslava
  Předmětem práce je stanovit hodnotu věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou. Hodnota věcných břemen se stanoví pro účely zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (o vyvlastnění) a také pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Na základě ocenění proběhne analýza použitých metod a navrhne se optimální postup ocenění.
 • Item
  Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační chata a chalupa užívaná i k trvalému bydlení v lokalitě Města Brna
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Šmíd, Jiří; Sopoušek, Milan; Šmahel, Milan
  Moje diplomová práce se v teoretické části zabývá vysvětlením základních pojmů běžně užívaných při oceňování nemovitosti typu rekreační chata užívaná k trvalému bydlení. Popsán je zde i způsob přípravy na samotné měření a důležité pomůcky. Jednotlivé způsoby ocenění jsou použity v praktické části. Výsledkem bude zhodnocení použitých metod a vyhodnocení nejvhodnější metody pro danou lokalitu a daný typ nemovitosti.
 • Item
  Srovnání vybraných způsobů ocenění rodinných domů v Třebíči a okolí
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Furová, Pavlína; Hrubanová, Michaela; Hlavinková, Vítězslava
  Diplomová práce nazvaná „Srovnání vybraných způsobů ocenění rodinných domů v Třebíči a okolí“ je zaměřena na ocenění deseti vybraných nemovitostí. K ocenění byla použita porovnávací metoda dle oceňovací vyhlášky a komparativní metoda nevyhlášková. Byly popsány základní pojmy, metody ocenění a situace na trhu v zájmové lokalitě. Výsledkem práce je stanovení odhadů cen zájmových nemovitostí.
 • Item
  Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v lokalitě Znojmo a okolí
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Šoba, Jozef; Hlavinková, Vítězslava; Šebestíková, Alena
  Diplomová práce „Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v lokalitě Znojmo a okolí“ vysvětluje tři možné metody ocenění nemovitostí používané v současnosti. Hlavním cílem diplomové práce je použít vybrané metody, tedy metodu nákladovou, metodu porovnávací vyhláškovou a metodu porovnávací nevyhláškovou na vzorek osmi rodinných domů v dané lokalitě a následně je porovnat. Dílčí cíl se zabývá posouzením vlivu dvou aspektů na cenu určenou porovnávací cenou vyhláškovou.
 • Item
  Vliv parametrů a vlastností pneumatik na jízdní dynamiku vozidel
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Toufar, Pavel; Panáček, Vladimír; Krejčíř, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem vlastností a parametrů pneumatik na jízdní dynamiku. V úvodu práce je pojednáno o jízdní dynamice vozidel, důležitosti pneumatik a jejich konstrukci. Druhá část práce je věnována provedení a posouzení vlastního experimentu. Mým experimentem je brzdná zkouška pneumatik různého stavu nahuštění a různých rozměrů. V závěru práce je shrnuta důležitost správného stavu pneumatik.