Železobetonové protipovodňové stěny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá návrhem dvou variant železobetonových monolitických protipovodňových stěn. Řešení obsahuje návrh a posouzení stěn dle ČSN EN 1992 na 1. mezní stav únosnosti a 2. mezní stav použitelnosti s ohledem na omezení šířky trhlin.
The work deals with design of two variants of reinforced concrete walls for line flood-protection precautions. The solution include design and assessment of walls according to ČSN EN 1992 in the ultimate limit state and the serviceability limit state (crack limitation).
Description
Citation
ROUDNÝ, T. Železobetonové protipovodňové stěny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO