Sportovně rekreační centrum Brno - Královo Pole

Abstract
Bakalářská práce řeší jeden objekt, který svou funkcí rozšiřuje zázemí stávajícího sportovních areálu na ulici Vodova v Králově poli v městské části Brna. Budova stojí samostatně a přímo nesousedí s žádnou další budovou. Hlavním cílem bylo vytvořit zázemí pro příjemnější využívání sportovních ploch. Řešením bylo navržení šaten pro návštěvníky a galerii s kavárnou pro právě nesportující hosty. Zároveň slouží i jako hlavní vstup k hřišti, zahrnujíc i pokladnu. Budova je navržena tak, aby umožnila pohodlný přístup z hřiště k šatnám a aby i přihlížející měli možnost sledovat dění na hřišti. Ti tak mohou pozorovat sportující nejen z úrovně hřiště, ale i z prostor kavárny, která je spojená s velkým balkonem. Stavba je komunikačně napojená na plochu venkovního ledového kluziště, které je přes léto používané k jiným sportům. Výška objektu je odvozena od zástavby v okolí, kterou tvoří řadové domy a sportovní haly.
This thesis solves one object that functionally extends the existing sports facilities in Vodova street in Královo pole in the city district of Brno. The building stands alone and doesn't adjoin to any other building. The main objective was to create a base for more comfortable using of sports fields. The solution was to design locker rooms for visitors and a gallery with a café for currently physically inactive guests. It also serves as the main entrance to the field including box office. The building is designed to allow easy access from the field to the locker rooms and that even bystanders were able to watch the action on the field. They can watch not only from the ground level, but also from the café space, which is connected with a large balcony. The construction is communicatively connected to the outside ice rink area, which is used for other sports during the summer. The height of the object is derived from buildings around, which consists of terraced houses and sports halls.
Description
Citation
SYSEL, J. Sportovně rekreační centrum Brno - Královo Pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2015-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO