Studium vlastností vysokopevnostních betonů s využitím mikro a nano příměsí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi vysokopevnostních betonů se zaměřením hlavně na využívání mikro či nano příměsí. V teoretické části je popsána jejich výroba, vlastnosti a vliv na cementové kompozity jak v čerstvém, tak v zatvrdlém stavu. Také je popsán vliv druhu plastifikační přísady, vybraných vlastností kameniva a druhu cementu. Praktická část je zaměřena na zkoušení cementových malt, do kterých byly přidávány jemně mleté cementy. Sledovaly se pevnosti po 7 a 28 dnech, reologické vlastnosti a vývin hydratačního tepla zkoušených cementů. Dále byl sledován vliv vysokorychlostního míchání cementových malt na jejich vlastnosti.
The objective of this bachelor thesis is to examine the properties of high strength concretes with the main focus on application of mikro or nano admixtures. In theoretical part their production, the properties and the influence on fresh and hardened properties of cement composites are described. In addition, it explores the influence of plasticizer type, some properties of aggregate and cement types. The practical part focuses on testing cement mortars in which fine cements were added. The compressive and flexural strengths were examined after 7 and 28 days of curing, moreover, rheological properties and heat hydration of cements were also observed. Furthermore, the influence of high speed mixing on cement mortars properties was studied.
Description
Citation
GABKO, M. Studium vlastností vysokopevnostních betonů s využitím mikro a nano příměsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO