Vyhodnocení technického stavu kanalizace v malých obcích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení počtu a závažností poruch na kanalizační síti v malých obcích v Jihomoravském kraji. Na začátku práce je seznámení s příslušnou legislativou a objasnění základních pojmů. Z provedených kamerových průzkumů byla zpracovaná statistika poruch a jiných ukazatelů charakterizujících technický stav stokové sítě. Tyto data jsou zpracovány podle několika hledisek, jako je materiál, velikost profilů, stáří kanalizace a délky stokové sítě. Data byla zpracována v programu Microsoft Office Excel. Provedenou statistikou jsme zjistili, že v malých obcích je většinou betonové potrubí, které je v pokročilém stádiu stáří. Na základě zjištěných údajů bude tedy nutné objekty a úseky, které jsou v havarijním stavu čistit nebo opravit.
Bachelor thesis is focused on the evaluation of the number and severity of defects in the sewer network in small towns in the South Moravian region. At the beginning of the work I got to know appropriate legislation and clarification of basic terms. Fault statistics and other indicators of the technical condition of the sewer network were processed from conducted camera exploration. These data are processed by several factors, such as material, size profiles, sewer age and length of the sewer network. Data were processed in Microsoft Office Excel. We found, there is mostly concrete pipe in small towns, which is old. Based on the data will be necessary keep wrecking objects and sections cleaned or repaired.
Description
Citation
GEMBALOVÁ, B. Vyhodnocení technického stavu kanalizace v malých obcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO