Přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce je praktické přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností na části k.ú. Leština u Světlé (680541), v rozsahu parcel KN č. 138/41 – 44, č. 138/49 – 50, č. 138/64 – 65, č. 138/72 a č. 138/81 – 96. Práce obsahuje popis zaměření situace v terénu, zpracování naměřených dat a popis výpočtů. Dále obsahuje popis vyhledání potřebných podkladů a jejich praktické přepracování. Výstupem této práce je protokol o vytyčení hranic pozemků.
The objective of this thesis is practical processing of historical and modern results of the survey activities decision in part of k.ú. Leština u Světlé (680541) in the range parcel KN no. 138/41 - 44, no. 138/49 - 50, no. 138/64 - 65, no. 138/72 and no. 138/81 - 96. Thesis contains description of the measurement situation in the field, data processing and description of calculations. It also contains a description for finding necessary documents and their practical processing. This thesis output is a record of setting – out the lot boundaries.
Description
Citation
VOSYKA, L. Přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO