Tvorba modelu budovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením budov v aeálu Fakulty stavební Vysokého Učení Technického v Brně a následnou tvorbou digitálního 3D modelu v grafickém rozhraní SketchUp. Výsledkem je generalizovaný prostorový model budov B a C FAST VUT. Přičemž byl kladen důraz na estetičnost a souměrnost modelu, nikoliv na přesnost měření.
This bachelor´s thesis deals with surveying buildings in campus of Faculty of Civil Engineering, Technical University in Brno and consequential 3D model elaboration in graphic program SketchUp. The result is generalised spatial model of the B and C buildings FAST VUT. The emphasis was the aesthetics and symmetry not measurement exactness.
Description
Citation
ŘEHOŘOVÁ, K. Tvorba modelu budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO