Vliv ztekucení surovinové směsi na vlastnosti porcelánového střepu na bázi hlinitanového cementu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá ztekucováním hlinitanových cementů pomocí vhodných druhů ztekucovadel a plastifikačních přísad. V praktické části budou srovnány výsledky ztekucení hlinitanového cementu a kaolinu, který se používá v tradiční keramice.
This bachelor thesis is focused on the liquefaction alumina cements using suitable species plasticizers. The practical part will be compared results liquification aluminous cement and kaolin, which is used in the traditional ceramics.
Description
Citation
KAŠÍKOVÁ, M. Vliv ztekucení surovinové směsi na vlastnosti porcelánového střepu na bázi hlinitanového cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO