Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce haly pro průmyslovou výrobu v Odrách. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 48 x 56 m, se sedlovou střechou o mírném sklonu a výškou hřebene 10,6 m. Objekt je dvoulodní, hlavní nosnou část tvoří rámové vazby o dvou polích z plnostěnných profilů, na rámech jsou uloženy plnostěnné vaznice. Podélná tuhost je zajištěna pomocí příčného ztužidla, příčnou tuhost zajišťují rámové vazby. Nosná část stěnového a střešního pláště je tvořena sendvičovými panely.
The object of this thesis is to design and assess steel structure “of hall for industrial production at Odry. The object has a rectangular shape with dimensions 48 x 56 m, with saddle roof with slight inclination and 10,6m high rooftop. The object is a two-bay hall, the main supporting part is formed by frame ties of two sections from plate profiles, on frames are mounted plate purlins. Longitudinal rigidity is ensured by transverse bracings, the transverse rigidity is ensured by frame ties. The supporting part of the wall and roof cladding is made of sandwich panels.
Description
Citation
DOHNAL, F. Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO