Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Olomouci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby osmipodlažního bytového domu v Olomouci. Stavba je navržena jako železobetonová monolitická. V této práci je především zpracován technologický předpis pro železobetonový monolitický skelet, návrh strojní sestavy, časový plán a položkový rozpočet. Dále jsou zde řešeny kvalitativní požadavky, bezpečnost práce, zařízení staveniště a dopravní trasy materiálu pro danou etapu.
The subject of this thesis is the technology of gross upper structure of residential building in Olomouc with eight floors. The construction is designed as monolithic from reinforced concrete. In this work it is mainly processed technological specification for reinforced concrete frame, design of mechanical assembly, schedule and itemized budget. There are also deal with quality requirements, occupational safety, site equipment and transport routes of materials for the phase.
Description
Citation
HANYÁŠOVÁ, H. Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO