Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá řešením systému pro měření neelektrických veličin - teploty, tlaku a průtoku. Měřen je tlak v levé komoře izolovaného králičího srdce. Dále je měřen průtok a teplota perfuzního roztoku pro srdce. Práce se také zabývá tvorbou programu pro řídící mikrokontrolér a pro LabVIEW, které je používáno pro zobrazování a exportování dat. Text obsahuje i technickou dokumentaci pro výrobu přípravku.
This master’s thesis contains complete design of the complex measuring system for temperature, pressure and flow. Objects of measuring are pressure in rabbit’s heart ventricle, flow of the saline through the heart and the temperatures of physiological solution. Work is interested in programming of microcontroller and program for LabVIEW environment, which is used to view and export relevant data related to measuring. Text also contains technical documentation of functional sample of measuring system.
Description
Citation
MACÍČEK, O. Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) MUDr. František Horálek (člen)
Date of acceptance
2011-06-08
Defence
Úvodní přednáška Čtení posudků vedoucího a oponenta Diskuze: Prof. Holčík se ptal z jakou chybou. Student odpověděl xxx
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO