Porovnání metod tvorby 3D modelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vyhotovením 3D modelu různými metodami a různými druhy zpracování. Bakalářská práce popisuje postup tvorby modelu v softwaru Photomodeler a Autodesk 123D – Catch. Důležitou částí je porovnání přesnosti fotogrammetrického vyhodnocení. Dalším faktorem hodnocení je časová náročnost. Na závěr se práce věnuje celkovému zhodnocení zpracování.
This bachelor thesis is about 3D modelling by using different methods and different types of processing. It describes the process of creating a model in Photomodeler software and Autodesk 123D – Catch software. A major part of the thesis focuses on comparing accuracy of the photogrammetric evaluation. Another factor used to compare the different techniques is how time – consuming it is. The final chapter is devoted to the overall evaluation of the techniques.
Description
Citation
BALÁK, M. Porovnání metod tvorby 3D modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO