Srovnání a vyhodnocení týdenních srážkových úhrnů naměřených v obci Třebíč/Budíkovice za období květen 2013 až duben 2014 s údaji naměřenými v okolních srážkoměrných stanicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce pojednává o vyhodnocování a srovnávání úhrnů srážek. Dále o srovnávání srážkových úhrnů mezi jednotlivými meteorologickými stanicemi. V druhé části se zabývá odvozením denních a hodinových srážkových úhrnů ve zkoumané lokalitě a nakonec prodloužení srážkových řad ve zkoumané lokalitě.
Thesis deals with the evaluation and comparison of total precipitation. Furthermore, by comparing precipitation totals between meteorological stations. The second part deals with the derivation of daily and hourly precipitation totals in the surveyed area, and finally extension of precipitation series in the surveyed area.
Description
Citation
BÁRTA, R. Srovnání a vyhodnocení týdenních srážkových úhrnů naměřených v obci Třebíč/Budíkovice za období květen 2013 až duben 2014 s údaji naměřenými v okolních srážkoměrných stanicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO