2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 637
 • Item
  Nové světové poznatky s využitím asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jevínová, Alexandra; Kudrna, Jan; Urbanec, Květoslav
  Cestná infraštruktúra a služby poskytované v doprave sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov, prispievajú k ekonomického rastu, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti. Rozvoj dopravnej infraštruktúry je rozsiahly, finančne i technicky náročný proces a v podmienkach Českej a Slovenskej republiky je v súčasnosti značne závislý od zdrojov z fondov EÚ. V poslednom období vzniká potreba nového prístupu k navrhovaniu a realizácii cestných komunikácií už od počiatočného projektového štádia v rámci výberu najvhodnejšieho riešenia v štúdii realizovateľnosti, až po ich realizáciu, berúc do úvahy aj možnosti opätovného využitia a recyklácie rôznych materiálov a surovín, ktoré inak končia na skládke odpadov. Jedným z takýchto materiálov sú opotrebované pneumatiky. Hlavným cieľom bakalárskej práce je overenie možnosti aplikácie odpadovej gumy v cestnom staviteľstve, so zameraním na technológiu asfaltu modifikovaného gumovým granulátom (CRmB) metódou mokrého procesu (kontinuálna výroba CRmB).
 • Item
  Vývoj materiálů používaných ve stavebnictví
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Pulec, Daneš; Kocourková, Gabriela; Šumberová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je analyzovat tepelně technické vlastnosti a ceny skladeb zdiva u vybraného domu v porovnání s dalšími konstrukčními typy. Teoretická část se zabývá tématikou vývoje určitých materiálů používaných ve stavebnictví od historie po současnost a dále tvorbou cen stavebních prací v ČR. V praktické části se zaměřuji na rodinný dům v obci Knínice, který splňuje požadavky pasivního domu. Popisuji jej podrobněji z konstrukčního hlediska a jeho skladbu zdiva porovnávám s jinými skladbami a to jak z hlediska tepelného, tak z hlediska cenového.
 • Item
  Vlastnosti anaerobních čistírenských kalů malých producentů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Pospíšil, Jaroslav; Hyánková, Eva; Kriška-Dunajský, Michal
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dnešního čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti primárního kalu. Práce je zaměřena na přírodní způsoby čištění odpadních vod. Hlavní pozornost je věnována právě primárnímu kalu. V další části práce jsou laboratorní zkoušky, kde jsou testovány vlastnosti vzorků. Je zde testován primární kal z mechanického předčištění a to konkrétně ze sedimentační nádrže.
 • Item
  Rodinný dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Vlček, Petr; Bečkovský, David; Bielesch, Petr
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržen jako nepodsklepená, dvoupodlažní rámová dřevostavba se sedlovou střechou a garáží se střechou pultovou, která je součástí objektu. Dispoziční řešení je 5+kk a odpovídá požadavkům pro 4-člennou rodinu. Vstup do domu je z jihozápadní strany. Po vstupu do objektu se nachází poměrně široká chodba se schodištěm, se vstupem do pracovny, obývacího pokoje+ KK, technické místnosti a koupelny+WC. V druhém patře opět chodba se schodišťovým prostorem a se vstupy do ložnice, dvou pokojů, šatny, koupelny a WC. Pokoje jsou dětské a jsou orientovány na slunnou stranu domu. Garáž je pro jeden osobní automobil, za garáží se nachází úschovna pro jízdní kola. Jedná se o rámovou dřevostavbu z KVH hranolů. Střešní plášť objektu nese hambálkový krov.
 • Item
  Rodinný dům, Potštát
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Vencel, Lukáš; Bečkovský, David; Majsniar, Michal
  Předmětem bakalářské práce je architektonický návrh a konstrukční řešení rodinného domu ve městě Potštát na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v městské části Horní předměstí, v oblasti nově zasíťovaných stavebních parcel. Parcela je svažitá a to směrem k východu. Objekt je jednopodlažní typu bungalov 4+ kk. Součástí objektu je garáž. Vstupní prostory jsou orientovány na jihozápad. Konstrukční systém byl navrhnut jako difúzně otevřená sloupková dřevostavba. Zastřešení nad obytnou částí pultovými GNL vazníky s deskami s prolisovanými trny, nad garáží plochá střecha. Navržený objekt je v souladu s požadavky v územním plánu města Potštát.